​ប្រសិនបើ​អ្នក​ចង់​ការពារ​ជំងឺ​ដាច់​សរសៃឈាម​ខួរក្បាល អ្នក​ត្រូវតែ​យល់​ពី​កត្តា​ហានិភ័យ ដែលនាំឱ្យ​មាន​ជំងឺ​ដាច់​សរសៃឈាម​ខួរក្បាល​ក៏ដូចជា​យុទ្ធសាស្ត្រ ដែល​ត្រូវបាន​ប្រើ ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ជំងឺ​ដាច់​សរសៃឈាម​ខួរក្បាល​។ ត្រូវ​ប្រាកដថា​អ្នក​ស្គាល់​សញ្ញា​ព្រមាន​។ ប្រសិនបើ​អ្នកឃើញ​សញ្ញា​ព្រមាន​អំពី​ជំងឺ​ដាច់​សរសៃឈាម​ខួរក្បាល​សូម​ប្រញាប់​ទៅ​ជួប​ពេទ្យ​ជំនាញ​ជាបន្ទាន់​។
​សញ្ញា​ព្រមាន​អំពី​ជំងឺ​ដាច់​សរសៃឈាម​ខួរក្បាល​ភាគច្រើន​មិនមាន​ការឈឺចាប់​ទេ​៖
.​ស្ពឹក ឬ​ខ្សោយ មុខ ដៃ ឬ​ជើង ជាពិសេស​នៅ​ផ្នែក​ម្ខាង​នៃ​រាងកាយ​។​
.​ពិបាក​យល់ ឬ​និយាយ​។ អាចមាន​ការនិយាយ​មិន​ច្បាស់ ឬ​ការនិយាយ​ច្រ​លំ​។​
.​ការលំបាក​ក្នុងការ​មើលឃើញ​ភ្លាមៗ នៅ​ភ្នែក​ម្ខាង ឬ​ភ្នែក​ទាំងពីរ​តែម្តង​។​
.​វិលមុខ​ធ្ងន់ធ្ងរ​និង ឬ​បាត់បង់​តុល្យភាព​ការសម្របសម្រួល ឬ​សមត្ថភាព​ក្នុង​ការដើរ​ភ្លាមៗ​
.​ឈឺក្បាល​ភ្លាមៗ និង​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដោយ​គ្មាន​ហេតុផល ។​

​ដូច្នេះ ហើយ​ការដឹង​ពី​អំពី​សញ្ញា​ព្រមាន​ទាំងនេះ ពិតជា​សំខាន់ ដែល​អាច​ឲ​អ្នក​ឆាប់​ដឹង​ពី​វា និង​ស្វែងរក​ការព្យាបាល​បាន​ទាន់ពេលវេលា​៕