​ការស្រាវជ្រាវ​របស់​ពួក​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​កន្លងមក​បានបង្ហាញ​ថា ការប្រើ​ថ្នាំ​អង់​ទី​ប៊ី​យ៉ូ​ទិ​ករ​ជាប់​ក្នុង​រយៈពេល​២​ខែ នឹងធ្វើ​ឲ្យ​កើន​ហានិភ័យ​ស្ត្រូ​ក គាំងបេះដូង​ចំពោះ​ស្ត្រី ។​

​ការស្រាវជ្រាវ​នាពេលនោះ មានការ​ចូលរួម​រប​ស់​អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ៣៦.៤២៩ នាក់ ជា​ស្ត្រីភេទ មាន​អាយុ​ពី ២០ ឆ្នាំ ឡើងទៅ ។ ពួកគេ​ត្រូវបាន​ចែកជា ៤ ក្រុម គឺ​ក្រុម ពុំទាន់​ដែល​ប្រើ​អង់​ទី​ប៊ី​យ៉ូ​ទិ​ក​, បាន​ប្រើ​វគ្គ​ខ្លី​ក្រោម ១៥ ថ្ងៃ​, បាន​ធ្លាប់ប្រើ ១៥ ថ្ងៃ ដល់ ២ ខែ និង​ក្រុម​បាន​ប្រើ​រយៈពេល​វែង ២ ខែ ឡើងទៅ ។ ពួកគេ​ត្រូវបាន​ត្រួតពិនិត្យ​ឡើងវិញ ២ ឆ្នាំ ម្តង ហើយ​ក្នុងអំឡុងពេល​ស្រាវជ្រាវ​បាន​មាន​ស្ត្រី ១.០៥៦ នាក់ កើត​ជំងឺ​បេះដូង ។ ក្រោយពេល​ពិនិត្យមើល​កត្តា​ឥទ្ធិពល​ផ្សេងៗ​ដូចជា​ជនជាតិ​, របប​អាហារ របៀប​រស់នៅ ទម្ងន់​… ពួក​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​សន្និដ្ឋានថា ការប្រើ​អង់​ទី​ប៊ី​យ៉ូ​ទិ​កជាប់​ក្នុង​រយៈពេល​២​ខែ ហានិភ័យ​ស្ត្រូ​ក និង​គាំងបេះដូង កើន​ដល់ ៣២% នៅ​ស្ត្រី​អាយុ​លើស ៦០ ឆ្នាំ និង​ដល់ ២៨ % នៅ​ស្ត្រី​ម​ជ្ឈឹ​ម​វ័យ ( ៤០ ទៅ ៥៩ ឆ្នាំ​) ។​

​សាស្ត្រាចារ្យ មកពី​សាលា​សុខភាព​សាធារណៈ​ហា​វ៉ាដ ឲ្យ​ដឹងថា ប្រើប្រាស់​អង់​ទី​ប៊ី​យ៉ូ​ទិ​ក យូរអង្វែង ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រែប្រួល​តុល្យភាព​របស់​បាក់តេរី​ក្នុង​ពោះវៀន​, បង្កើន​ស្ថានភាព​រលាក​, ត្បៀត​សរសៃឈាម ហើយ​អាស្រ័យហេតុនេះ ធ្វើ​ឲ្យ​កើន​ហានិភ័យ​ជំងឺ​បេះដូង រួម​នឹង​ផលវិបាក​ផ្សេងៗ​ដូចជា ស្ត្រូ​ក ឬ គាំងបេះដូង​៕