​មហារីក​ក្រពេញ​ប្រូ​ស្តា​ត កម្រ​បង្កើត​រោគសញ្ញា​នៅ​ដំណាក់កាល​ដំបូង​។ ទោះយ៉ាងណា​ក៏ដោយ មាន​សញ្ញា​មួយចំនួន​អាចជួយ​ក្នុងការ​រកឃើញ​ជំងឺមហារីក​ក្រពេញ​ប្រូ​ស្តា​ត​។ សញ្ញា​ព្រមាន​មាន​សក្តានុពល ៥ យ៉ាង​នៃ​ជំងឺមហារីក​ក្រពេញ​ប្រូ​ស្តា​ត​គឺ​៖

1.​ឈឺ​ឆ្អឹង (​ដោយសារ​ការ​រាលដាល​)
2.​រោគសញ្ញា​ពី​ការ​បង្ហាប់​ឆ្អឹងខ្នង​
3.​ឈឺ​នោម ឬ​បាញ់​ទឹកកាម​ឈឺចាប់​
4.​ងាប់​លិង្គ​ភ្លាមៗ (​មាន​បញ្ហា​ក្នុង​ការឡើង​រឹង​របស់​លិង្គ​)
5.​ឈាម​ក្នុង​ទឹកនោម ឬ​ទឹកកាម .

​តើ​មាន​រោគសញ្ញា​អ្វី​ផ្សេងទៀត​នៃ​ជំងឺមហារីក​ក្រពេញ​ប្រូ​ស្តា​ត​?

​រោគសញ្ញា​មហារីក​ប្រូ​ស្តា​ត​មាន​៖
.​ស្រក​ទម្ងន់​
.​ការ​នោម​ញឹកញាប់ ជាពិសេស​នៅពេល​យប់​
.​ការបាត់បង់​ការគ្រប់គ្រង​ប្លោកនោម​
.​លំហូរ​ទឹកនោម​ខ្សោយ​
.​ការឈឺចាប់​ស្ទំៗ​នៅ​តំបន់​អាង​ត្រគាក​ទាប​
.​ឈឺចាប់​នៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​ខ្នង​ត្រគាក​ឬ​ភ្លៅ
.​ការបាត់បង់​ចំណង់​អាហារ​
.​ការឈឺចាប់​ឆ្អឹង​
.​ភាព​ស្លក​សាំង​
.​ឈឺចាប់ និង​ហើម​នៅ​ជើង​និង​ប្រអប់ជើង
.​ឱនភាព​សរសៃប្រសាទ (​មុខងារ​ប្រែប្រួល​នៃ​តំបន់​រាងកាយ​)
.​ការបាត់បង់​ការគ្រប់គ្រង​ពោះវៀន ៕​